mal logo vlavo Ilustrcia Pala Hammela - Martin Adamko ivot a tvorba Diskografia Fotogalria Koncerty Kontakt
DiskografiaNoty
 
PIESNE LIVE
PIESNE LIVE
 
cirkus leto
ukážka
cez plece
ukážka
ľudia
ukážka
keď pavúk svoje siete dotká
ukážka
Margaret Steiffová
ukážka
ZRPŠ
ukážka
dnes už viem
osud stromov
ukážka
spievam si pieseň
balada o smutnom Jánovi
pred výkladom s hračkami
ukážka
mladosť
ukážka
učiteľka tanca
ukážka
listy do mora
ukážka
ako minule
ukážka
stále dokola
ukážka
žiť je luxus
ukážka
staré kone, nahé jazdkyne
ukážka
šesť starcov
ukážka
Buď tma!
ukážka
koče plné ruží
ukážka
 
Ako minule

AZobudil sa hranatý a nabrúsený ako žiletka,
sám seba si pred zrkadlom zobral za svedka.
Naplánoval Dvšetko, ešte kým bol vo vani,
ako Eskúsi prevrátiť svet hore nohami.

Napíše a bude kričať, všetko oznámi,
o neschopných povie pravdu, najmä o známych.
Minulosť, ten starý lístok, roztrhnúť a zahodiť,
stopercentne rozhodnutý, že sa znova narodí.

ANajprv zašiel k holiDčovi a s Aodvahou na nuDle
Apovedal len potiEchúčky: "AProsím, ako minule. Prosím, ako minule".

Najprv zašiel k holičovi a s odvahou na nule
povedal len potichúčky: "Prosím, ako minule".

Najprv zašiel k holičovi a s odvahou na nule
povedal len potichúčky: "Prosím, ako minule".
Všetko ako minule.
 
 
 
            © ARS NOVA spol. s r.o., Design & Programming: TRIAD, s.r.o. 2005.