mal logo vlavo Ilustrcia Pala Hammela - Martin Adamko ivot a tvorba Diskografia Fotogalria Koncerty Kontakt
DiskografiaNoty
 
Zahrajte si aj vy svoje obľúbené pesničky Pavla Hammela.

V knižkách Pavol Hammel - Piesne I. až IV. nájdete kompletný zoznam nôt k najznámejším pesničkám Pavla Hammela. Nájdete tu hity, ako sú Medulienka, Zvoňte zvonky, Čierna Ruža alebo známe skladby z muzikálu Cyrano z predmestia.

Knižky nôt Piesne I., II., III. a IV. pre vás vydáva Hudobný fond MUSICA SLOVACA a môžete si ich kúpiť v každom dobrom kníhkupectve alebo hudobnom obchode.

Ako darček si môžete stiahnuť ukážky nôt.

Pavol Hammel - Piesne IV.
Pavol Hammel - Piesne IV.
Kapely starnú
Keï vrelo véèko
Nešastný nápad
Najlepšie dievèa na svete
Láskoholik
Ofélia
Údenáè
Ako minule
Zbierka bývalých lások
Kruté sny
Svätý výtržník
Hra na vojakov
Žijem rád
Vojny mravcov
Zrnko piesku
Ochorel mi smútok
Holuby na korze
Pešiak
Mimochodom
Krátky film jedného leta
Venuša
Zázrak
Rady dcéram
Stále dokola
Vták do smutných poèasí
Srdce na uzol
Peur de soi méme
Kvietky
Kšeft z neba
Zlatá brána
Zabime ju
III. svetová
Filozof opica
V oèistci
Orol a panna
Klamár
Kto je kto
Zabudnutí
S tebou by som chcel veslova
Listy do mora
Èierna káva s ve¾kou vodkou
Milá krásna pripitá
Èo rozdám a vrátim
O piatom kolese
Poïme sa podoba
Ak máš guráž
Buï tma!
Popálení od hviezd
¼udia (Silvánovci)
Druhá možnos
Koleda z periférie
Slneèný deò
Kamalásky
Odídem od teba
Slušne ži
Nás triezvych nedostanú
¼úbené, stratené
Láska je stvorená
Na druhý deò ráno
Príbeh prvých dotykov
Svet je vo finále
Pravá láska
Staré kone a nahé jazdkyne
V diabolskom mužstve
Pieseò o Medulienke
Starí kamoši
Ži je luxus
 
 
 
 
            © ARS NOVA spol. s r.o., Design & Programming: TRIAD, s.r.o. 2005.