Čas malín

Reedícia skvelého albumu pochádzajúceho zo zrelého obdobia tvorby Pavla Hammela, z roku 1981. Aj tentoraz sa v štúdiu zišla vtedajšia smotánka: František Griglák, Laco Lučenič, Dušan Hájek, Ján Lauko, Tomáš Berka, Pavel Daněk, Martin Karvaš a ďalší. K pôvodnému albumu pribudli na CD štyri bonusy – dve skladby zo singla, ktorý vyšiel pred albumom, a dve Hammelove skladby z LP platne skupiny Burčiak. Toto CD obsahuje tri mimoriadne hitovky: Cirkus leto, ZRPŠ a Prvý bozk, ktoré začiatkom osemdesiatych rokov bolo možné každú chvíľu počuť z rádia.

 1. Cirkus leto

content here

 2. Rátania baránkov

content here

 3. Chlapci z mesta

content here

 4. Cez plece

content here

 5. Mamám sa nedá klamať

content here

 6. Kapitán láska

content here

 7. Cesta nikam

content here

 8. Čistiareň citov

content here

 9. ZRPŠ

content here

 10. Osud stromov

content here

Skladby - texty / noty

1. Cirkus leto

APrišiel Dcirkus ALeto,
princiC#mipál je gavaF#milier,
prišiel Aslávny Dcirkus ALeto,
čo má Evstupné za haAlier. D, A
Prišiel cirkus Leto,
z oblohy má šapitó,
cirkus Leto patrí deťom,
zlatej trúbky tón.
Slnko s Dtvárou milých Aklaunov,
rozpáDlené zebry prechoF#midov,
slnko s Dtvárou milých Aklaunov
je tu F#mi(C#mi)EhoAdou.

Prišiel cirkus Leto
s bodkovanou náladou,
v klietke z dažďa, vône kvetov
tisíc nápadov.
Svetom tiahnu za ním
lipicany detských snov,
maringotky detských prianí,
akrobati krásnych slov.
Každý z nás tam v detstve stával,
letná lúka – šťastná manéž,
dennodenne je tam nával,
tam sa nikdy nesklameš.

Prišiel cirkus Leto,
principál je gavalier,
prišiel slávny cirkus Leto,
čo má vstupné za halier.
Prišiel cirkus Leto,
z oblohy má šapitó,
cirkus Leto patrí deťom,
zlatej trúbky tón.
Slnko s tvárou milých klaunov,
rozpálené zebry prechodov,
slnko s tvárou milých klaunov
je tu náhodou.

4. Cez plece

Už sa chlapec z detstva poberá,
už prerástol všetky čiarky na dverách,
už sa chlapec, už sa lúči,
už mu vzali zlatý kľúčik,
už sa chlapec, už sa poberá,
už sa chlapec poberá.

Zostal mu len prak a nožík,
pieseň, ktorú tajne zložil,
malý modrý kúsok leta,
všetko, čo si zapamätal,
vôňa stromov, farba polí,
tie najkrajšie prvé góly
a tváre kamarátov.

Silný a odvážny, plachý a nesmelý,
pobeží v ústrety tajomstvám dospelých,
pobeží v ústrety tajomstvám dospelých,
pobeží v ústrety tajomstvám dospelých.

Už sa chlapec z detstva poberá,
už prerástol všetky čiarky na dverách,
už sa chlapec, už sa lúči,
už mu vzali zlatý kľúčik,
už sa chlapec, už sa poberá,
už sa chlapec poberá.

Silný a odvážny, plachý a nesmelý,
pobeží v ústrety tajomstvám dospelých,
pobeží v ústrety tajomstvám dospelých,
pobeží v ústrety tajomstvám dospelých.

Detstvo nechal svojim bratom,
cez plece sa za ním obzerá,
už sa chlapec z detstva poberá,
už sa chlapec z detstva poberá.

(Boris Filan)

6. Kapitán láska

Kapitán Láska, miláčik žien,
kapitán Láska obsadil nábrežie,
kapitán Láska na výložkách,
kapitán Láska má hviezdny prach.

Kapitán Láska keď ma zavolá,
hoci nevojak, pôjdem do boja,

Kapitán Láska, aj keď nezvíťazí,
kapitán Láska má prečo žiť.

Kapitán Láska,
kapitán Láska,
kupliar a básnik,
tú hru rád hrám s ním.

Kapitán Láska,
kapitán Láska,
učí nás snívať
tak ako on,
na svet sa dívať
tak ako on.

Kapitán Láska,
kupliar a básnik,
kapitán Láska,
učí nás snívať,
na svet sa dívať
tak ako on.

Kapitán Láska keď ma zavolá,
hoci nevojak, pôjdem do boja,

Kapitán Láska, aj keď nezvíťazí,
kapitán Láska má prečo žiť.

Kapitán Láska,
kapitán Láska,
učí nás snívať
tak ako on,
na svet sa dívať
tak ako on.

(Boris Filan)

9. ZRPŠ

1. CVýborná, Fkľúč od krásnych Cprázdnin
Výborná, tá Fznámka detských Gsnov
Príliš Amivzácny výskyt v Friadkoch
žiackej knižky, Gvýborná Ak tak Amiz telocviku
Fmáva zvláštnu príchuť – Gvýborná

2. Priatelia, tí vždy pri sebe stáli
Priatelia, tí mali svoj tajný kód
Fúzy dejateľom zápas s vlastným telom, priatelia
Vážnosť prvej zbierky
úsmev krásnej Vierky, z piatej A.

R Pri posFlednom litri Gvína,
každý Crád si zaspomínáAmi
Na ten Cčas pomalýG, čas Cmalín

Teraz sme už združení v rodičovskom združení
Rodičov a priateľov našich škôl

3. Výborná, kľúč od krásnych prázdnin
Výborná, tá známka detských snov
Známa biela kostra stále mátal postrach triednych kníh
Fajčil na záchode bude z neho vrah a zlodej, záletník.

2 x R

4. Dievčata, tie pri nás vždy stáli
Dievčata, poznali náš tajný kód
Láska na vylete, výprask v kabinete nebolí
Kým sme stáli v kute, hrial nás v duši utek do polí.

10. Osud stromov

Osud stromov píšu dráhy hviezd,
osud stromov dvíha vietor do korún,
jediný strom má dosť síl ho niesť,
kôrou skrýva svoju pokoru,
kôrou skrýva svoju pokoru.

Mocný, čistý, stále sám,
stráži v lístí dávne tajomstvá.

Vždy tu stál a bude stáť.

Ako pomník skromných bude stáť,
ako pomník sily života.

Rastie v každom z nás
ten posledný strom.

Osud stromov, večná bolesť lyka,
osud stromov hlbší ako korene,
všetkých sa nás osud stromov týka,
čas už dáva tiché znamenie,
čas už dáva tiché znamenie.

Mocný, čistý, stále sám,
stráži v lístí dávne tajomstvá.

Vždy tu stál a bude stáť.

Ako pomník skromných bude stáť,
ako pomník sily života.

Rastie v každom z nás
ten posledný strom.

(Boris Filan)