Čierna ovca, biela vrana

 1. Čierna ovca, biela vrana

content here

 2. Dievčenské denníky

content here

 3. Skús to ešte raz

content here

 4. Cukríkova teta

content here

 5. Putovná estráda

content here

 6. Správny chlap

content here

 7. Zmluva s Mefistom

content here

 8. Papierové lásky

content here

 9. Drž ma za ruku

content here

 10. Praha

content here

 11. Únava

content here