Gold

 1. Učiteľka tanca

content here

 2. Zvonky, zvoňte

content here

 3. Medulienka

content here

 4. Po písmenku

content here

 5. Cirkus leto

content here

 6. Cez plece (Už sa chlapec z detstva poberá)

content here

 7. Mladosť

content here

 8. ZRPŠ (Pri poslednom litri vína)

content here

 9. Margaréta Steiffová

content here

 10. Balada o smutnom Jánovi

content here

 11. Prvý bozk (Čo sa stane, keď ju pobozkám)

content here

 12. Podnájom

content here

 13. Keď pavúk svoje siete dotká

content here

 14. Dnes už viem

content here

 15. Ľalia poľná

content here

Skladby - texty / noty

1. Učiteľka tanca

D7/GOtcov oblek biele manžeD7ty
Vreckové som dostal od Gtety
Učiteľka tanca je moj D7sen
Před ňou pod nohama strácam Gzem
GMá lahký krok a má štíhly Cdriek

Smutné oči farby Gfialiek
Opája ma voňou D7Chanel 5
Len pre nás Gdvoch hudba musí CznieGť

Učitelka tanca ma naučí
ako dámy držať v náručí
no a postačí len málo slov
eď sa v rytme tanga vznášam s ňou
lokálom už tango tiché znie
tango to je lásky vyznanie
klavirista hrá dnes iba nám
zrazu cítim že sa červenám

Učitelka tanca ma naučí
ako dámy držať v náručí
no a postačí len málo slov
keď sa v rytme tanga vznášam s ňou
učitelka tanca je moj sen
s ňou sa celkom ináč krůti zem
má lahký krok a má štíhly driek
smutné oči farby fialiek

ja da da da da da dá da dáá…

2. Zvonky zvoňte

Ab,Gb,Ab,Gb
AbZvoňte, Gbzvonky, zvonky, Abzvoňte Gb,Db
AbZvoňte, Gbzvonky, zvonky, Abzvoňte Gb, Db
HPrizvoňAte nám krásny Hsen,
nech vládzeme Aprežiť tento Eden H, Gb, Db

Zvoňte, zvonky, zvonky, zvoňte
Zvonce zvonky, zdnuky zvonce
Nech nepríde po noci
ten zúfalý balík bezmoci

Prisni, prisni sa mi sníčok
o princeznej bledých líčok
HmiB+úniku do D/Amrakov,G#mi7/5-
Hmidome B+plnom zázraD/Akov G#mi7/5-
Gmaj7O smrteľnom zajatíEmi9F#v objaHmi

Zvoňte, zvonky, zvonky, zvoňte
Roňte zvuky, zvuky roňte
Priroňte nám krásny sen
A premeňte tóny na pieseň

Zvoňte, zvonky, zvonky, zvoňte
Zvoňte, zvonky, zvuky, zvoňte
Prizvoňte nám krásny sen,
nech vládzeme prežiť tento deň