Zvoňte zvonky

Debutový album skupiny Prúdy. Takmer celý album nahrala skupina v obsadení Marián Varga, Pavol Hammel, Peter Saller, Fedor Frešo a Vlado Mallý, ale na pesničkách číslo 3 a 12 hrá ešte stará rytmika (Vlado Kaššay a Peter Petro) a na pesničke číslo 5 hrá s Vladom Kaššayom na bicie Ľubor Dolinský. Aj napriek tomu, že teda ide o kompiláciu rozhlasových nahrávok, pôsobia Zvonky ako jasne koncepčná platňa. Prvá reedícia radovej platne Prúdov, edičný počin miniatúrnej firmy Pavian Records.
 1. Zvonky, zvoňte

content here

 2. Pred výkladom s hračkami

content here

 3. Balada o smutnom Jánovi

content here

 4. Jesenné litánie

content here

 5. Strašidlo

content here

 6. Keď odchádza kapela

content here

 7. Poď so mnou

content here

 8. Možno, že ma rada máš

content here

 9. Možno

content here

 10. S rukami vo vreckách

content here

 11. Dám ti lampu

content here

 12. Čierna ruža

content here

Skladby - texty / noty

1. Zvonky zvoňte

Ab,Gb,Ab,Gb
AbZvoňte, Gbzvonky, zvonky, Abzvoňte Gb,Db
AbZvoňte, Gbzvonky, zvonky, Abzvoňte Gb, Db
HPrizvoňAte nám krásny Hsen,
nech vládzeme Aprežiť tento Eden H, Gb, Db

Zvoňte, zvonky, zvonky, zvoňte
Zvonce zvonky, zdnuky zvonce
Nech nepríde po noci
ten zúfalý balík bezmoci

Prisni, prisni sa mi sníčok
o princeznej bledých líčok
HmiB+úniku do D/Amrakov,G#mi7/5-
Hmidome B+plnom zázraD/Akov G#mi7/5-
Gmaj7O smrteľnom zajatíEmi9F#v objaHmi

Zvoňte, zvonky, zvonky, zvoňte
Roňte zvuky, zvuky roňte
Priroňte nám krásny sen
A premeňte tóny na pieseň

Zvoňte, zvonky, zvonky, zvoňte
Zvoňte, zvonky, zvuky, zvoňte
Prizvoňte nám krásny sen,
nech vládzeme prežiť tento deň

2. Pred výkladom s hračkami

/: GČasto som dlho stál pred výklaAdom s hračkami
GHľadel som na bubny medzi plyšoAvými mačkami
Bol zo mňa Hchlapec s modCrými očaGmi
Bol zo mňa Hchlapec s modCrými očaGmi :/

/:CS láskou k Gmamičke, k Aotcovi, k Ccelému sveDtu:/

GChlapec po Amivšetkom DGži a všetko Amimôže Dmať
GBubon, Amimačku, Dcelý Gsvet,
bubon, mačku, Amicelý Emisvet G

/: GZnova som dlho stál pred výklaAdom s hračkami
GHľadel som na bubny medzi plyšoAvými mačkami
Bol zo mňa Hchlapec s modCrými očaGmi
Bol zo mňa Hchlapec s modCrými očaGmi :/

/:CBez lásky k Gmamičke, k Aotcovi, k Ccelému sveDtu:/

GModré Amioči mi DzostaGli, ale Cstratil Dsom
GBubon, Amimačku, Dcelý Gsvet,
bubon, mačku, Amicelý Emisvet

3. Balada o smutnom Jánovi

DmiNa konci bieleho domu býval AJán
Chcel nosiť kvety, nemal komu, Bmládenec DmiJán
Smútok je Cvečer ostrý ako nôž a bol s ním FJán
Cez okno Avošli Pravda a Lož, mohol si Dmivybrať Ján

Mohol si vybrať Pravdu a Lož, slabý Ján
Mohol si vybrať Pravdu a Lož, váhavý Ján
Mladú, krásnu a vábivu Lož videl Ján
Starú, všednú a plesnivú Pravdu spoznal Ján

Dmi, A, Dmi
Večer je Ctupý ako nôž, stratený je FJán
Odišli Anavždy Pravda a Lož, zostal len DmiSmútok a Ján
Človek je navždy sám, keď spozná Pravdu a Lož
Človek je navždy sám tak ako Ján
Smiech je praskot suchých konárov, to vie i Ján
Smiech je praskot suchých konárov, mŕtvy je Ján

4. Jesenné litánie

Emi,A,D,Hmi,G,A,D,Emi,A,Hmi,G,A,Hmi
EmiPeklo Abrány DotváHmira si, Gjeseň Amá už Ddlhé EmivlaAsy,
Hmivlasy GpopoAla
EmiPeklo Abrány DotváHmira si, Gjeseň Amá už Ddlhé EmivlaAsy,
Hmizima GvráAvoHmi

AŽivot je len Echvíľa, chvíľa v Gčase A
Na jej konci Estojí, stojí Gkat, hmA
F#miV srdci sa ti Esmútok, smútok GtrasieA
G/:Nevidíš mu do Akarát:/ 3x

Peklo brány otvára si, jeseň má už dlhé vlasy,
vlasy pokoja
Peklo brány otvára si, jeseň má už dlhé vlasy,
zima vrávorá

Každé ráno kričíš, kričíš k výškam
Som tu sám, hm, som tu sám, hm
V tvári neba zabelie sa
/:Sneh, čo zvoní ako chrám:/ 3x

5. Strašidlo

ANa nebo Etri hviezdy HpribudF#
AA nová Eflaša Hdo zberneA,E,H
ADo bytu Emi oknom Hvletí F#dnu
AStrašidlo, Ekeď mi je Hmizerne

HmiPoviem mu, čo sa C#mivčera stalo,
Dže už ma Anechceš Erada Hmať
HmiStrašidlo sa vždy C#mirozchechtalo,
Dked dáka Adáma Edala mi Hmat

Strašidlo je dobrý spoločník
Zažmurká okom nahnilým
Tú dámu vraj nebude chcieť nik,
bude jej smutno za milým

6. Keď odchádza kapela

EsPá pá Cmipá pá Fmi…. B, Fmi, B, Fmi, B, Es, B

EsUž nám nič Gmiiné nezosCmitáva,Cmi7/B
Aslen aby Cm/Gsme sa zbalili Cm5-/Gb, B
Bmizapadla Bmi/Aprachom Bmi7naša slávaEs/G
Assvoj pohár Essme si vypiliFmi, As, Es, B

Už naša pieseň nepobeží,
vlasy nam môžu vypadať,
nikomu na nás nezáleži
a nikto nás už nemá Esrád

AsJap ťap Fmiťap Bmi….Es, Bmi, Es, Bmi, Es, As, Es/C

FmiKeď odC7/Echádza Fmi7/Ekape – Fmila, C/Eslzy v Fmiočiach G7máš, C7
Fmikeď s kloC7/Ebúkmi Fmi7/Edo čelaFmi hrajúC7/E, Fmi TrauerG7mars C7, F

BJap ťap Gmiťap Cmi….F, Cmi, F, Cmi, F, B, F

BUz nám nič iné neostáva ….
….a nikto nás už nemá rád.
Es, Cmi, Fmi, B, Fmi, B, Fmi, B, Es, B

8. Možno, že ma rada máš

Možno, že ma rada máš, rada máš,
rada na mňa pozeráš, pozeráš,
či mám ťa rád.

A tak ide za dňom deň,
a ja ti na to sotva odpoviem.
A tak čakáš noc čo noc,
a ja ti sotva prídem na pomoc.

Zato príde iný pán, iný pán,
donesie ti tulipán, tulipán,
že má ťa rád.

A tak pôjde za dňom deň,
a kde ja vtedy budem, sotva viem.
A tak pôjde noc čo noc,
a ja ti sotva prídem na pomoc.

Možno, že ma rada máš, rada máš,
rada na mňa pozeráš, pozeráš,
či mám ťa rád.

(Rudolf Skukálek)

10. Jesenné litánie

EmiS rukaAmi Gvo vreckách Dsa Ahrbia pred paEmisážou.
Z očí Aim Gpozerá Dtak Atrochu záhaEmida.
AmiDívaDjú sa Gna zhon sveCta s AmiľahosH7tajnou Emitvárou.
AmiNa niDkoho Gnečakajú, Aminik ich H7nehľaEmidá.

On slovka nepovie a ona mlčí stále.
Jej uši od detstva sú mŕtve pre frázy.
Pre to, čo ma v kutku duše, sú jej slová malé.
On sa bojí že ju drsnou vetou urazí.

Am7, D, Emi, Ami7, Ami, D, Emi

12. Čierna ruža

AmiZdá sa mi nudný celý Gsvet.
AmiNiet v ňom rytierov, lásky Gniet.
DmiZa pohľad Dmi7/Cnikto Bnedá ti Amihrad.
DmiNezahrá Dmi7/Cpod oknom, Bmám ťa Amirád.
DmiNezahrá Gpod oknom, Dminezahrá Gpod oknom.
DmiM – Cá – BAmiťa DmirádAmi.

/:DVinu má Ana tom Amalá čierna Gruža.:/

Tú ružu stráži na blatách
chimera v sivých záplatách.
Popros ju, paniu prastarú.
Možno ti dá ružu do daru.
Možno ti ružu dá, možno ti ružu dá.
Ružu do daru.

/:Tak možeš získať malú čiernu ružu.:/

Potom tú ružu na stôl daj.
Denne jej vodu vymieňaj.
Čarovný puk sa otvorí.
A srdce láskou zahorí.
A srdce láskou a srdce láskou,
láskou zahorí.

/:To všetko môže mala čierna ruža.:/