Vôňa dotyk vánok ticho
slová ktoré splynú s dychom,
keď máme ústa od malín
čas by mal plynúť pomaly
a nie tak zradne rýchlo.

Koncerty

Vôňa dotyk vánok ticho
slová ktoré splynú s dychom,
keď máme ústa od malín
čas by mal plynúť pomaly
a nie tak zradne rýchlo.

Prúdy| PREŠOV
Kino Scala

13|11 19.00h

Prúdy| MICHALOVCE
Dom kultúry

14|11 19.00h

Prúdy| KOŠICE
Historická radnica

15|11 19.00h

Prúdy| PRIEVIDZA
kino Baník

19|11 18.00h

Prúdy| BANSKÁ BYSTRICA
Aula SZU

20|11 19.00h

Prúdy| TRENČÍN
Piano club

21|11 19.00h

Prúdy| NITRA
Nájomná jednotka 210

23|11 19.00h

Prúdy| MARTIN
Kino strojár

26|11 19.00h

Prúdy| LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
dom Kultúry

27|11 18.00h

Prúdy| RUŽOMBEROK
Dom Kultúry

28|11 18.00h

Prúdy| ŽILINA
Dom Odborov

29|11 19.00h

Prúdy| LUČENEC
Kino Apollo

02|12 18.00h

Prúdy| POPRAD
Dom kultúry

03|12 18.00h

Prúdy| BRATISLAVA
HANT ARÉNA

09|12 19.00h