mal logo vlavo Ilustrcia Pala Hammela - Martin Adamko ivot a tvorba Diskografia Fotogalria Koncerty Kontakt
 
30.03.2016 - www.pavolhammel.sk
Máme Z pekla štastie
Po takmer piatich rokoch od vydania zatiaľ posledného radového albumu Nočná galéria, prichádza Pavol Hammel s novým autorským počinom.
viac...
archív » 
VÁŽENÍ NÁVŠTEVNÍCI A FANÚŠIKOVIA,

dovoľte, aby som vás privítal na mojej oficiálnej stránke www.pavolhammel.sk. Nájdete tu všetko o mojej tvorbe, živote a plánoch do budúcnosti.
Dozviete sa nielen aktuálne informácie o pripravovaných projektoch, ale môžete si aj vypoèu ukážky hudby, pozrie fotky vo fotogalérii alebo si stiahnu ukážky nôt k mojim pesnièkám. Želám vám príjemné surfovanie.

 

Z pekla štastie

Po takmer piatich rokoch od vydania zatia¾ posledného radového albumu Noèná galéria, prichádza Pavol Hammel s novým autorským poèinom. I keï ani poèas predchádzajúcich rokov si jeho fanúšikovia nemohli sažova na absenciu nových nahrávok - v roku 2011 vyšla výberovka Best Of, v roku 2013 živý dvojalbum Live (aj na vinylovom nosièi) a v tomto roku ešte záznam koncertu s Jihoèeskou filharmonií v Èeských Budìjoviciach. Koncom novembra pribudla do hudobnej kolekcie takmer 30 albumov novinka, ktorá urèite poteší všetkých priaznivcov a fanúšikov tohto - dnes už legendárneho - slovenského skladate¾a, speváka a hudobného promotéra.Tracklist:


1. Dva životy
2. Voskové slzy
3. Z pekla šastie
4. Ešte si neprišla
5. Okolo polnoci
6. Vianoèné trhy
7. Za všetkým len ty
8. Padám do neba
9. Život je príliš krátky
10. Archívne viny

 
 
 
 
            © ARS NOVA spol. s r.o., Design & Programming: TRIAD, s.r.o. 2005.