Výborná, kľúč od krásnych prázdnin
Výborná, tá známka detských snov
Príliš vzácny výskyt v riadkoch
žiackej knižky, výborná ak tak z telocviku
máva zvláštnu príchuť – výborná

Kontakt pre organizátorov koncertov a vystúpení, novinárov a médiá

Booking
Lucia Brngálová
bookinghammel@gmail.com
Tel.: +421 901 727 474

Rock Produktion Bratislava, s.r.o.
Jakubovo nám. 12
Bratislava 811 09