Labutie piesne

Veľmi voľné pokračovanie albumov Zelená pošta, Na II. programe sna a Všetko je inak. Album pôsobí dosť ponuro, na rozdiel od predošlých platní Pavla Hammela a Mariána Vargu. Spoločnosť Monitor/EMI album už pred časom stiahla z katalógu, takže jeho šťastní majitelia majú doma naozajstnú raritu.

 1. Ranná hudba

content here

 2. Vták do smutných počasí

content here

 3. Srdce na uzol

content here

 4. Interludio inquiento

content here

 5. Peur de soi méme

content here

 6. Kvietky

content here

 7. Fanfaretta

content here

 8. Kšeft z neba

content here

 9. Zlatá brána

content here

 10. Zabime ju

content here

 11. III. svetová

content here

 12. Labutie piesne

content here

 13. Filozof opica

content here

 14. V očistci

content here

 15. Orol a panna

content here

 16. Nočná hudba

content here

Skladby - texty / noty

2. Vták do smutných počasí

DVždy, keď sa ráno Emiusmeješ na seDba.Emi
Vždy, keď sa ráno usmeješ na seba.
HmiVezmem ti smútok Apotichu z pliec.
HmiMožno to nevieš, Aani to netreba,
no Hmija mám s tebou tú Azvláštnu česť.
Som Gmaj7vták do smutných Apočasí,

len Gmaj7nemám na to Adôkazy.

Vždy, keď sa ráno usmeješ v zrkadle
Vždy, keď sa ráno usmeješ v zrkadle
Sedím tam za ním v praskline sám.
Byť ráno s tebou, to predsa patrí k hre,
a never, že sa len tak ľahko vzdám.
Som vták do smutných počasí,
len nemám na to dôkazy.

Vždy, keď sa ráno vyzlečieš do naha
Vždy, keď sa ráno vyzlečieš do naha
Zmením sa na muža, pokazím fór.
Kto by už vtedy na chvíľu zaváhal,
Kto by to nezmenil, keby mnou bol.
Som vták do smutných počasí,
len nemám na to dôkazy.

DSom vták do Emismutných počaDsí,
EmiTen prelietavý Dvták,
čo Emiďaleko vždy s tebou Dje
a blízEmiko naoDpak
čo ďaleko vždy s tebou je
a blízko naopak

3. Srdce na uzol

FMal som ťa vC izbách Ga v jednej Cpiesni
FSpala si krásne Cpod hlavou.G
FBoli sme voľCní Ga predsa Cväzni,
Fčo z toho nám Cdnes ostalo?G

Nebyť toho, že mám srdce na uzol,
bol by som ťa dávno zabudol.
Tichá vernosť platí napriek nám.
FDvakrát dvaCja, dvakrát Gkaždý Csám.

Mal som ťa v izbách a v jednej piesni
Spola si krásne pod hlavou.
Boli sme voľní a predsa väzni,
čo z toho nám dnes ostalo?

Nebyť toho, že mám srdce na uzol,
bol by som ťa dávno zabudol.
Tichá vernosť platí napriek nám.
Dvakrát dvaja, dvakrát každý sám.

5. Peur De Soi Méme

FmiŠampóEsnom
Fmivlasov zmývaEsným cez odFtok vane
Esvám FmiposieEslam.
FmiTam na onen Essvet
zopár Fmispráv Estam,
Fmiako sa tu Esmám.

Je to Ashanba,
Fmi7že som prestal Gmi7(b5)piť,
ako C7žiť mám ?

Strom a mach,
staré husle, strach, porcelán.
Mat a šach,
kľúče vo dverách, ja a strach mám,
sám zo seba mám.

Je to hanba,
sám seba sa báť, to je hanba.

6. Kvietky

GV noci saGmaj7dol mrázik,
G6spálil jarné kvieGtky
V tej mraAmizivej noci
bielo zväGdli všetky.

GZaľúbil sa Janík
s milou chceli lietať

Ušli jarnou nocou
do šíreho sveta
Ušli jarnou nocou
do šíreho sveta

EOdleteli Emaj7vtáci
E6mládenec Ea milá
FismiJaník ten sa upil
a milá Espustila

Janík ten sa upil
a milá spustila

AsV noci padol Asmaj7mrázik
As6spálil jarné Askvietky
Zvädli Bmisme v tej noci
Zvädli Assme v nej všetci.
Zvädli sme v tej noci
Zvädli sme v nej všetci.

8. Kšeft z neba

ERaz mám zomrieť,
to je zvláštne
A prečo nie niekto iný.
Zdochnem, zgegnem, zosnem, zhasnem
bez nádeje, bez príčiny.

AmiOdkiaľ starí ľudia berú
Ami(maj7)/Gistú naivnú slepú vieru
Ami7/GSpoliehať sa na reklamu,
Fže ich v tomto neokAmilamú.

Mám sa rúhať, modliť, kajať.
Ami(maj7)/GisŽiť jak herec, či len divák,
Ami7Alebo si radšej najať
Fsúkromného Amidetektíva
FAlebo si radšej najať
súkromného detekAmitíva

RcesTá ponuka na kšeft z neba
zatiaľ vôbec Esmineláka
CesNačo im tam ešte treba
slovenského Esmispeváka.

Písmo Korán Talmud Tao
Marxizmus a mantry jógy,
to je pre mňa stále málo,
samé staré katalógy.

R

9. Zlatá brána

CZlaDmiCbráBna
CzatBmaj7voCreBná,
CZa Btou CbráBnou
Cmuž BFžeGna.

Zlatá brána zatvorená,
Za tou bránou muž a žena.

CMuž do Dmiženy C7vojDmide,
ChlaBmaj7va mu CzojBde.
CABmaj7ni CoBmaj7na
CaBni FonG
CNeBmaj7Cžu Bmaj7viac
CbráFny Bvon.C

12. Labutie piesne

FisUž je hmitakmer
Fisvšetko minuHmi
FisZostaHmili len
Cispiesne labuFistie
FisUž je Hmitakmer
Fisvšetko minuHmi
Emi7ZostaA7li len
Fispiesne Fis/AislabuHsus4tie
CmiLabutie Gmipiesne,
Asso smútkom Esperia
Fmi7S otázkou
G+7kde to všetko Cmije.
Labutie piesne, ktoré ma zmiera,
S tým čo ma možno zabije.

Teraz za to patrím
Medzi staré vraky
A učím sa ako správne zhrdzavieť

Môj vrchný je osud, omyly a žiale
Neúčtuje nikdy, v tom je skrátka grand.
Splácam si svoj život,
Tým čo neviem stále
Možno práve preto
Mám ho celkom rád.

Aj keď je už všetko minuté
Zostali len piesne labutie